Våra tjänster

Executive Search

En lyckad rekrytering är aldrig en slump. Det är alltid ett resultat av hängivenhet, en gedigen rekryteringsprocess och en nära kommunikation med dig som uppdragsgivare. När du lägger en rekrytering i våra händer kan du känna dig trygg med att du har valt en rekryteringspartner med lång erfarenhet och fokus på kvalitet. Vårt koncept innebär att vi tar ett helhetsgrepp om rekryteringen från start till mål och finns med dig i alla steg som ett bollplank och rådgivare. Vi gör en djupgående behovsanalys, kartlägger marknaden och söker aktivt upp de bäst lämpade kandidaterna för tjänsten. Kandidatens profil, potential och kapacitet bedöms genom en väl utarbetad och kvalitativ rekryteringsmetodik. I processen inkluderas tester, en gedigen referenstagning samt en kvalificerad bakgrundskontroll. Allt för att din rekrytering ska bli så träffsäker som möjligt.

Second Opinion

Behöver du hjälp att utvärdera en redan identifierad kandidat eller kanske finns det en intern person som står redo att axla ett större ansvar? Då kan vi hjälpa dig med en Second Opinion. Genom djupintervju, tester och referenstagning kan vi på ett objektivt sätt bedöma kandidatens potential och förmåga och därmed hjälpa er att fatta ett tryggare beslut.

”Företag som är innovativa, förändringsbenägna och har ett modernt sätt att leda är de som kommer att lyckas bäst både med att skapa lönsamhet och nya affärsmöjligheter.”