Vår syn på Executive Search

Få roller är så viktiga att tillsätta som just chefspositioner. Vi på Level Executive har specialiserat oss på att med precision tillsätta dessa centrala nyckelroller och vill utmana den traditionella Executive Search-branschen som många gånger kan upplevas som prestigefull och dold. Rekryteringsmodellen är anpassad för att möta högt ställda krav från både dig som kund och kandidat samtidigt som den är transparent, nytänkande och flexibel. Vi vill att du ska känna skillnad mellan oss och andra aktörer på marknaden. Av den anledningen jobbar vi kontinuerligt med att förbättra vår process och vår kommunikation. Vår målsättning är att vara konsultativa, personliga och enkla att samarbeta med. Om du tillåter, vill vi också gärna utmana dig att våga tänka i nya banor. Processen skapar trygghet och långsiktiga relationer. Det är därför så många av våra kunder väljer att återkomma till oss.

När ni lägger en rekrytering i våra händer och ger oss förtroendet att bli ert förlängda varumärke mot marknaden är målet att ni ska känna full trygghet. Genom att investera mycket tid i att förstå företagets affär, utmaningar, värderingar och kultur kan vi identifiera kärnan i rekryteringsbehovet. På så sätt blir vi träffsäkra i våra rekryteringar. Med tiden har vi lärt oss vilket arbetssätt som fungerar bäst för att hitta och attrahera kandidater som inte aktivt söker nytt jobb. Du kan räkna med vårt fulla engagemang och en stor portion kreativitet i samarbetet med oss.

För att få en djup inblick i kandidatens ledarprofil, drivkrafter och potential, inkluderas några av marknadens främsta testverktyg i rekryteringsprocessen. Förutom att säkerställa kandidatens formella kompetens lägger vi stor vikt vid att kartlägga personens egenskaper, attityd, möjligheter och risker. Vår erfarenhet säger att det är då en rekrytering har bäst förutsättningar att bli riktigt lyckad i längden.

Vår Executive Check inkluderar en grundlig, 360-gradig referenstagning med både officiella och inofficiella referenser samt en kvalificerad bakgrundskontroll. Förutom kontroll av ekonomiska förhållanden och eventuella juridiska ärenden granskas även kandidatens exponering i media. Den kompetensprofil och vår kunskap om er framtida nya ledare ger god stöttning inför den viktiga onboardingprocessen. Vi hjälper dig därmed att minimera startsträckan och bidrar till en effektiv och lyckad start för båda parter.

”Vi lever i en snabbrörlig värld. Företag måste ständigt anpassa sig till den utveckling som sker för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och lönsamma.”