Referenser

På Level Executive har vi under flera år arbetat med att tillsätta höga chefer och ledare inom svenskt näringsliv. Vi har skapat oss en bred kunskap och erfarenhet inom olika branscher och inriktningar på företag.
De roller som vi har tillsatt sträcker sig från VD och ledningsgrupp till chef som leder chef och tunga specialister med nischade inriktningar och kompetenser. Den gemensamma nämnaren är ledare i tunga befattningar.
Nedan har vi frågat några av våra kunder hur dom upplever att arbeta tillsammans med oss:

”När vi jobbar med Level så är jag alltid trygg med att vi får återkoppling på utsatt tid i hur vi ligger till i processen, att jag som HR-chef alltid är med i kommunikationsloopen även om jag inte ska vara operativt inblandad i en rekrytering. Level är alltid ärliga med sina egna förväntningar på hur svårt eller lätt ett uppdrag kommer att kunna bli och är därför ett bra bollplank i rekryteringens inledningsskede och även senare delar i processen. För oss är det viktigt med den öppenhet vi har och att vårt samarbete fungerar rakt och tydligt.”

Maria Lang, HR-chef Ocay Sverige AB

”Vi har expanderat kraftigt de senaste åren och varit i behov av professionell hjälp för rekrytering av specialister. Vi har valt att samarbeta med Level för deras helhetslösning inom rekrytering och deras duktiga och branschkunniga rekryterare. I ett samarbete med Level känner man sig lugn genom hela rekryteringsprocessen – från kravställning till uppföljning.

Level skarvar inte och är alltid ärliga och professionella i sin dialog och i sitt arbete. Att samarbeta med Level har för oss blivit ett bra komplement som vi är väldigt nöjda med och vi kommer utan tvekan ta hjälp av dem igen.”

Marina Hedman, VP Human Resources Net Insight

”I mitt samarbetat med Level agerar de alltid mycket professionellt, de ser till att de har en god förståelse för vår verksamhet och våra behov vilket lägger grunden till ett bra samarbete.

De är också lyhörda för våra krav och diskussionerna är raka och ärliga vilket gör att man känner sig trygg och välinformerad under hela processen.”

Eva Pijnenburg, HR Manager Gate Retail, gategroup