Etik & Mångfald

På Level Executive står vi för det självklara, människors likabehandling och att alla är lika mycket värda. Detta gäller oavsett om du är kandidat, kund, leverantör, anställd eller har med oss att göra i något annat sammanhang. För oss handlar det inte om att följa lagen, våra värderingar är mer djupbottnade. Det handlar om att vi står för det självklara i ett modernt samhälle. Ett samhälle av idag skall präglas av nolltolerans mot diskriminering i alla dess former.

Som rekryteringsföretag är vår enda uppgift att bedöma om en kandidats kompetens, erfarenhet och personlighet passar för den specifika tjänsten som vi tillsätter för vår kunds räkning. Kön, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, handikapp eller ålder är irrelevant. Vad du har i ryggsäcken och vad du kan bidra med i ditt nästa jobb är vad som räknas. Det är så vi skapar värde för våra kunder och en meningsfull vardag på individnivå.

Oavsett om du träffar oss som kandidat eller som kund, kan du alltid känna dig trygg med Level Executive hanterar känslig information med diskretion. Som kandidat kan du alltid känna dig trygg när du är involverad i en rekrytering. Det tillhör vår vardag att kandidater som vi intervjuar för positioner hos våra kunder inte är öppna med att de söker nytt jobb.

På samma sätt kan du som kund vara trygg med att vi hanterar ditt varumärke bästa sätt. Vi är exempelvis vana med att våra kunder inte har gått ut med förändringar internt eller extern samtidigt som vi hjälper dem med ett rekryteringsuppdrag.

Information kring enskilda kandidater hanteras i enlighet med personuppgiftslagen. Samtliga anställda på Level Executive jobbar under sekretess och information kring kunder eller kandidater lämnas aldrig ut till tredje part om så inte har överenskommits.

För oss är förtroende a och o. Av den anledningen sätter vi frågor kring mångfald, etik, moral och sekretess högst på vår dagordning.

”När den nya generationens ledare kliver fram är företagets kultur, värderingar och ledarskap i fokus vid valet av arbetsgivare. Företagens förmåga att möta dessa förväntningar blir mer och mer avgörande.”