5 situationer du som mellanchef känner igen dig i

6 år sedan.

Upplever du att du slits mellan din chef och din personal? Att du har tilldelats flera ansvarsområden – men utan riktig befogenhet? Att vara mellanchef är inte det lättaste! I det här blogginlägget listar vi fem dilemman som vi tror att många mellanchefer kan känna igen sig i.

1. Du slits mellan din chef och dina medarbetare

Som mellanchef kämpar du ofta med att göra alla nöjda. Du vill att dina medarbetare ska tycka om dig och att din chef på samma gång ska vara nöjd med arbetet du utför. Din roll innebär både ett ansvar för verksamhetens resultat och personalens välmående – vilket kan utgöra en knepig kombination. Ibland kanske det kan kännas som att du både strävar efter att bli årets chef och årets medarbetare på samma gång. Vilket i längden kan bli ohållbart! I din situation är det helt enkelt inte möjligt att välja sida – ditt jobb är att stå på bådas.

2. Du har mandat – men ändå inte

Många mellanchefer upplever att det kanske ser ut som att de har mandat utåt sett, men i själva verket har de väldigt lite att säga till om. Personalen ser det som att du har möjlighet att påverka och följa deras talan vidare – fast så inte alltid är fallet. Känner du igen dig i att ha tilldelats en hel del ansvar, men utan riktig befogenhet? Från medarbetarnas sida kanske det ser ut som att du inte tar deras problem på allvar, fast du i själva verket kämpar men inte får igenom dina förslag hos ledningen. Detta yttrar sig extra starkt när det kommer till lönesättning. Du kanske till exempel vill höja personalens lön för att inte riskera att tappa dem – men har inte mandat att budgetera för löneförhöjningen.

3. Du är ansvarig för allt

Du har i regel stor variation på dina arbetsuppgifter – och ansvarar för alltifrån att felanmäla när någon har problem med sin dator, till att ta fram strategier för hur din avdelning ska nå uppsatta mål. Det är både ledningsgruppen och medarbetarna som förväntar sig att du ska leverera – och ibland kan det kännas som att de kräver mirakel. Du har både operativ och strategisk insyn i företaget, vilket kan göra det svårt att prioritera. Samtidigt som du lyssnar på Janne som klagar över sin lön eller sina arbetstider, ska du säkerställa att ni omsätter tillräckligt i förhållande till verksamhetens mål. Underlätta förslagsvis genom att delegera det som går – och inte låta ansvarsområdena springa iväg. När du redan känner att du ansvarar för “allt”, är det viktigt att du vågar säga nej till nya uppgifter som läggs på dig. Om du inte känner att du har utrymme att ta på dig dem också, vill säga.

4. Du har blivit chef över dina kompisar

Det är inte helt ovanligt att du som mellanchef först var anställd på den avdelning du idag är chef över – och befordrades till din nuvarande roll. Om det är fallet, har du på sätt och vis plötsligt gått från att vara en i gänget bland personalen, till att bli den som sätter deras lön. När du går in som chef över dina gamla kollegor, är det viktigt att du lämnar din gamla roll bakom dig. Du kommer inte längre att vara deras bästa kompis, som sitter kvar en halvtimme extra och skvallrar på lunchrasten, i alla fall inte på samma sätt som innan. Risken om du försöker hänga kvar för mycket i din gamla roll, är att dina medarbetare inte respekterar dig som chef – och det rimmar dåligt med ditt nyvunna personalansvar.

5. Du har blivit chef över en avdelning du inte känner

Det kan också vara så att du plockats in som chef utifrån – och nu ska leda en grupp som du inte känner och som inte känner dig. Om detta är fallet, är det viktigt att du går in med öppet sinne och tar hänsyn till den kompetens som redan finns i bolaget. Innan du kan börja styra över en grupp behöver du lära dig hur den fungerar. Om du går in med inställningen att du vet bäst, kommer du troligtvis inte bli lika uppskattad bland dina medarbetare. Så visa respekt för dem som har varit där längre än dig, även om du i slutändan vet bättre än dem. Chansen är större att de lyssnar på dig efter att du först har lyssnat på dem.