Bryt invanda mönster & finn er drömchef

7 år sedan.

Har ni svårt att finna rätt person till era nyckelpositioner? Känns kandidaterna för lika och urvalet för litet? Vi vill hjälpa er att våga tänka i nya och större banor och därför lanserar vi Level Executive – rekrytering av högre chefspositioner.

När den nya generationens ledare kliver fram är företagets kultur, värderingar och kunskap i fokus vid valet av arbetsgivare. Hur ni möter dessa förväntningar blir därmed avgörande för att attrahera och behålla talang, men även en del i att lyckas skapa lönsamhet som håller på sikt.

Med Level Executive vill vi bryta invanda mönster och utmana det traditionella sättet för att rekrytera till centrala nyckelpositioner. Executive Search-branschen kan många gånger upplevas som prestigefull och dold där endast en liten ankdamm av kandidater ses som potentiella efterträdare för de högsta tjänsterna. Vi anser att det är ett gammalmodigt sätta att arbeta med rekrytering och vill istället erbjuda en transparent och nytänkande process.

Så hur går det till?
Som rekryterare blir vi företagets förlängda varumärke gentemot marknaden och potentiella kandidater. Vi vill vidga vyn av tänkbara potentiella ledare och kartlägger gärna kandidatmarknaden utanför ert traditionella nätverk. Vår rekryteringsmodell är anpassad för att möta högt ställda krav från både kund och kandidat. Vi tar ett helhetsgrepp om rekryteringen och finns med dig i alla steg som bollplank och rådgivare. I vår process ingår tester, en 360-gradig referenstagning samt en kvalificerad bakgrundskontroll – allt för att rekryteringen skall bli så träffsäker som möjligt.

Är meriterna allt?
Förutom att säkerställa kandidatens formella kompetens lägger vi stor vikt vid att kartlägga personens egenskaper, attityd, möjligheter och risker. För oss är balansen mellan erfarenhet och person avgörande och därför vill vi utmana dig att tänka lite breda och ibland våga se bortom år av erfarenhet, bransch och nätverk.

Företag som vågar tänka bortom rotade ledarskapsideal upplevs som mer innovativa och förändringsbenägna. Genom Level Executive hjälper vi er att nå dit, från rekrytering av nyckelroller, till affär och vidare in i framtiden.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med Executive Search och Executive Check? Kontakta Nina Ahlström på tel 08-120 50 400, Affärsområdeschef på Level Executive eller läs mer under “Om oss”.