Så hittar du balansen mellan kompetens och potential när du rekryterar

7 år sedan.

Det är lätt att stirra sig blind på kravprofilen i en rekrytering och förbise personlighet och framför allt – potential. Det i sin tur gör att man lätt kan gå miste om drömkandidaten. Lär dig hitta en balans och lyckas bättre med framtida rekryteringar.

Fokusera inte enbart på kravprofilen
Personlighet och potential är unikt för varje kandidat. Kompetens däremot går i de allra flesta fall att lära, vilket är värt att ha i åtanke under rekryteringsprocessen. Fördelarna med att våga tänka lite utanför boxen och inte stirra sig blind på kravprofilen är dessutom många. Må hända att en kandidat inte har jobbat 15 år som ledare som efterfrågat, men däremot har en snabb inlärningskurva, är duktig på att förstå sammanhang och passar väl in i gruppen. Det, trots några års färre erfarenhet, kan ofta göra kandidaten mer lämpad för tjänsten än någon med rätt antal år på pappret.

Om du trots allt är osäker och behöver säkerställa viss kompetens kan du lära känna kandidaten bättre genom olika typer av tester vilket vi också förespråkar skall genomföras vid rekrytering av ledare. Såväl färdighetstester som personlighetsformulär (eller personlighetstester som de ofta benämns i dagligt tal) är lämpliga att genomföra för att ge kandidaten chansen att visa sina färdigheter eller för att bekräfta en kandidats ageranden.

Krav eller meriterande?
Fundera över “krav” respektive “meriterande” i kravprofilen. Är det verkligen avgörande med en examen från Handelshögskolan, 10 års ledarerfarenhet och flytande tyska- och franskakunskaper? Några av kraven kanske snarare bör ses som meriterande för att bredda möjligheten för en eventuell drömkandidat att komma fram. Det kanske till och med är mjuka värden som skall sättas som krav framför exempelvis antal års erfarenhet.

Våga lita på rekryteraren
En rekryteringskonsult träffar dagligen en mängd kandidater och har lärt sig läsa av människor ur ett bredare perspektiv, och inte endast fokusera på erfarenhet. Våga därför lita på konsultens bedömning och träffa kandidaterna som rekommenderas, även om de inte till 100% motsvarar den aktuella kravprofilen. Använd dessutom konsulten som ett bollplank då konsultens erfarenhet inom området kan vara nyckeln till en lyckad rekrytering.

Fastna inte i gamla hjulspår
Ett annat vanligt misstag är att fastna i gamla hjulspår när nya personer ska rekryteras. Se rekryteringen som en möjlighet att få in nytt blod i företaget. Undvik att leta efter kopior av personen som tidigare hade tjänsten och se istället möjligheterna med att få in ny kompetens, personlighet och potential.

Vill du ha hjälp med en rekrytering eller att utvärdera en kandidat? Kontakta oss!